Kammergave

Målsætning

Kammergave er et socialpædagogisk/terapeutisk tilbud om et miljø, hvor personer over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger lever i miljøterapeutiske og strukturerede rammer med støtte til at arbejde med sig selv. Målet er at beboerne opnår selvstændighed gennem praktiske og sociale færdigheder. Målet er også, at beboeren udvikler ressourcer til at skabe sig et meningsfyldt liv med livskvalitet. Delmål er at få klarhed over mønstre i handlinger, følelser og tanker, at træne ændringer af negative mønstre og at arbejde henimod en mere selvstændig boform.

Her er plads til 12 beboere fra 18 år og opefter på selve Kammergave og 4 beboere i vores bolig Rosalba, som ligger 3 km herfra. Herudover er der plads til 8 beboere i dagtilbuddet udefra.

Målgruppe

Vores beboere har forskellige psykiatriske diagnoser: skizofreni, borderline (EPU), ADHD, selvskade samt forskellige tilknytningsforstyrrelser. Vi modtager ikke personer med udadreagerende adfærd eller misbrug som hovedproblematik. Selv om alle vore beboere har forskellige former for udfordringer i deres hverdag, har de hver især også mange ressourcer.

Indtagelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer er ikke tilladt på Kammergave.

Beliggenhed

Bostedet, som ligger på Vestsjælland nær Sorø, har eksisteret siden 1981 og har til huse på en stor økologisk gård, som danner rammerne om det terapeutiske arbejde.

Helhed og sammenhæng

Et helhedsorienteret menneskesyn føres ud i praksis gennem en struktureret hverdag med arbejdstilbud i landbrug, gartneri og køkken som det grundlæggende. Her lægges vægt på sammenhængen fra jord til bord. Vi er selvforsynende med økologisk kød, grønsager og frugt.

Godkendelse og tilsyn

Botilbuddet DSI Kammergave er godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til lov om Social Service § 108, § 107. Tilsyn føres af Socialtilsyn Øst.

Kammergaves beskyttede beskæftigelse dagtilbudet §103 er godkendt af Sorø Kommune som ligeledes fører tilsyn. 

 https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=QAP-3682&afdelingsid=098aadf9-e80c-4a41-a87d-685d15e63180&aktivtMenupunkt=

 

 

Den 18. april 2021 er det Økodag. Sæt kryds i kalender allerede nu. 

Kom og besøg vores landbrug.  

 Økodag