Kammergave

Målsætning

Kammergave er et socialpædagogisk/terapeutisk tilbud om et miljø, hvor personer over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger lever i strukturerede rammer og får støtte til at arbejde med sig selv. Målet er at opnå selvstændighed gennem praktiske og sociale færdigheder. Målet er også, at beboeren udvikler ressourcer til at skabe sig et meningsfyldt liv med livskvalitet. Delmål er at få klarhed over mønstre i handlinger, følelser og tanker, at træne ændringer af negative mønstre og at arbejde henimod en mere selvstændig boform.

Her er plads til 12 beboere fra 18 år og opefter på selve Kammergave og 4 beboere i vores bolig Rosalba, som ligger 2 km herfra. Herudover er der plads til 8 beboere i dagtilbuddet.

Målgruppe

Vores beboere har forskellige psykiatriske diagnoser: skizofreni, OCD, manio-depressiv psykose (bipolar psykose), paranoid psykose, depression, borderline, ADHD, autisme, forskellige angsttilstande og diverse adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. En del har været igennem et misbrug og flere har selvskadende adfærd, når de ankommer til Kammergave. Vi modtager ikke personer med voldsom udadreagerende adfærd. Selv om alle vore beboere har forskellige former for udfordringer i deres hverdag, har de hver især også mange gemte styrker.

Beliggenhed

Bostedet, som ligger på Vestsjælland nær Sorø, har eksisteret siden 1981 og har til huse på en stor økologisk gård, som danner rammerne om det terapeutiske arbejde.

Helhed og sammenhæng

Et helhedsorienteret menneskesyn føres ud i praksis gennem en struktureret hverdag med arbejdstilbud i landbrug, gartneri og køkken som det grundlæggende. Her lægges vægt på sammenhængen fra jord til bord. Vi er selvforsynende med økologisk kød, grønsager og frugt.

Godkendelse og tilsyn

Botilbuddet DSI Kammergave er godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til lov om Social Service § 107, § 103 og § 104. Tilsyn føres af Socialtilsyn Øst.

logo okodag

KOM TIL ØKODAG  PÅ KAMMERGAVE 23. APRIL 2017
Åbningstid kl. 10-14. Køerne lukkes ud kl. 12.
Læs mere på www.økodag.dk